AFSCHEID NEMEN | BEGELEIDING BIJ AFSCHEID | HOE WERKT HET? | HERINNEREN | INFORMATIE

Begeleiding bij afscheid

Als ritueelbegeleider help ik de naasten vorm en inhoud te geven aan het afscheid van een overleden dierbare. Beeld, muziek, teksten en rituelen zijn onderdelen die we kunnen inzetten om een herkenbaar beeld te schetsen van de overledene waarbij vragen als: "Wie was hij/zij?" en "Wat heeft hij/zij voor ons betekend?" centraal staan.

Ik ondersteun, schrijf teksten en ga voor in de plechtigheid. Soms zijn er meerdere sprekers, dan
maak ik van alle bijdragen een mooi geheel. Vaak werk ik daarbij met een thema of een rode draad, aansluitend bij het leven van de overledene.